диаграммы

Ứng dụng của chúng tôi

лучшие практики.jpg

Để nắm bắt các phương pháp hay nhất và kiểm soát việc nhân rộng của chúng

корпоративный университет.jpg

Đối với việc tổ chức đào tạo từ xa và kiểm tra, đánh giá nhân viên và người dùng bên ngoài.

управление идеями.jpg

Để thu thập các ý tưởng, tổ chức quá trình đánh giá và thực hiện chúng.

извлеченные уроки.jpg

Để nắm bắt các bài học kinh nghiệm và thực hiện các thay đổi dựa trên chúng

часто задаваемые вопросы.jpg

Để tạo cơ sở kiến thức doanh nghiệp ở định dạng Hỏi & Đáp

Các phiên bản ứng dụng
Sự miêu tả
Cài đặt
Nhu cầu mua đăng ký Bitrix24 Market
Thời gian thử nghiệm (phiên bản demo)
Khả năng cải tiến chức năng, tích hợp với các dịch vụ và hệ thống khác
Ủng hộ
Lam thê nao để mua

PHIÊN BẢN HỘP

Giải pháp đóng hộp tiêu chuẩn mà không có khả năng sửa đổi cho chính bạn

Cài đặt:

 • Trên đám mây hoặc Bitrix 24 đóng hộp (mã ứng dụng nằm trên máy chủ của chúng tôi)

 • Độc lập với thị trường Bitrix 24

Có thể cần phải mua đăng ký Market nếu có nhiều hơn 3 ứng dụng miễn phí được cài đặt

Bản demo được tải lên từ thị trường Bitrix 24 đến bất kỳ cổng nào:

 • Chức năng không giới hạn;

 • Bởi số lượng nhân viên không hạn chế;

 • Thời gian kiểm tra là không giới hạn.

Có giới hạn về số lượng thực thể được thêm vào . Để loại bỏ hạn chế, bạn phải mua một đăng ký.

Không có chỗ để cải thiện. Chỉ có chức năng tiêu chuẩn được tải xuống từ thị trường Bitrix 24.

Hỗ trợ kỹ thuật 365/24/7:

 • Hướng dẫn sử dụng;

 • Diễn đàn;

 • Bằng thư từ.

1. Tìm phần Thuế quan của tôi trong ứng dụng (nếu không có phần này, hãy viết yêu cầu cho chúng tôi với chủ đề "Truy cập mở vào thuế quan" và cho biết địa chỉ cổng thông tin của bạn). Tới mail tfgareev@gmail.com

 

2. Chọn gói cước cần thiết.

 

3. Đối với tất cả các quốc gia (ngoại trừ Nga, Belarus và Kazakhstan). Điền vào một biểu mẫu ngắn. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn để thanh toán qua Payoneer. Sau khi thanh toán hóa đơn, chúng tôi sẽ kích hoạt biểu giá bạn đã chọn.

PHIÊN BẢN ĐỊA PHƯƠNG CLOUD

Giải pháp đóng hộp tiêu chuẩn với khả năng tùy chỉnh

Cài đặt:

 • Trên đám mây hoặc Bitrix 24 đóng hộp (mã ứng dụng nằm trên máy chủ của chúng tôi)

 • Novus-HCM  hoặc một đối tác của Bitrix

Không cần mua đăng ký Market

Bản demo được tải lên từ thị trường Bitrix 24 đến bất kỳ cổng nào:

 • Chức năng không giới hạn;

 • Bởi số lượng nhân viên không hạn chế;

 • Thời gian kiểm tra là không giới hạn.

Có giới hạn về số lượng thực thể được thêm vào . Để loại bỏ hạn chế, bạn phải mua một đăng ký.

Có thể sửa đổi các ứng dụng theo bất kỳ yêu cầu nào. Thực hiện theo TK riêng.

Hỗ trợ 365/24/7 cho các vấn đề kỹ thuật và phương pháp:

 • Hướng dẫn sử dụng;

 • Diễn đàn;

 • Bằng thư từ.

Người quản lý cá nhân.

Viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@novus-hcml.com hoặc bất kỳ đối tác Bitrix 24 nào ở quốc gia của bạn mà bạn muốn mua giải pháp của chúng tôi với cài đặt cục bộ trong cổng thông tin của bạn.

PHIÊN BẢN ĐỊA PHƯƠNG MÁY CHỦ

Giải pháp đóng hộp tiêu chuẩn với khả năng tùy chỉnh

Cài đặt:

 • Trên đám mây hoặc Bitrix 24 đóng hộp (mã ứng dụng nằm trên máy chủ của bạn)

 • Novus-HCM  hoặc một đối tác của Bitrix

Không  sự cần thiết 

để có được  đăng ký Thị trường

Bản demo được tải lên từ thị trường Bitrix 24 đến bất kỳ cổng nào:

 • Chức năng không giới hạn;

 • Bởi số lượng nhân viên không hạn chế;

 • Thời gian kiểm tra là không giới hạn.

Có giới hạn về số lượng thực thể được thêm vào . Để loại bỏ hạn chế, bạn phải mua một đăng ký.

Có thể sửa đổi các ứng dụng theo bất kỳ yêu cầu nào. Thực hiện theo TK riêng.

Hỗ trợ 365/24/7 cho các vấn đề kỹ thuật và phương pháp:

 • Hướng dẫn sử dụng;

 • Diễn đàn;

 • Bằng thư từ.

Người quản lý cá nhân.

Viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@novus-hcml.com hoặc bất kỳ đối tác Bitrix 24 nào ở quốc gia của bạn mà bạn muốn mua giải pháp của chúng tôi với cài đặt cục bộ trong cổng thông tin của bạn.